Rädsla hos hund – ny distanskurs

Nyheter
Äga hund

Vill du veta mer om varför hundar blir rädda, hur de hanterar sin rädsla och kunna förstå din hund bättre? Då är vår nya självstudiekurs Rädsla hos hund något för dig!

Hund under filt
Foto: Måns Engelbrektsson

I kursen medverkar Åsa Nilsonne, psykiater och professor emerita i medicinsk psykologi och hundägarcoach Memea Mohlin. Då detta är en självstudiekurs kommer du som köper kursen kunna påbörja den direkt.

Vikten av att förstå hundens rädsla

Rädsla är ett viktigt område som påverkar hundars välmående. Genom en större förståelse för hundars beteende och genom rätt hantering av hundar med rädsleproblematik kan den rädda hunden och dess hundägare förhoppningsvis få en bättre vardag tillsammans.

Kursens innehåll

Under kursen kommer du bland annat få lära dig vad rädsla är, hur den fungerar och vad som händer i kroppen när vi blir rädda. Du kommer även få lära dig om hur man med träning kan hjälpa en hund till mindre rädsla.

Läs mer och anmäl dig här