Så minns vi Märta Ericson

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubbens hedersledamot Märta Ericson gick bort 25 januari vid 95 års ålder. Hennes engagemang, klokhet och förmåga till framtidssyn vad gäller hundar och avel har lämnat avtryck inom flera delar av Svenska Kennelklubbens verksamhet.

En golden retriever från Ylva Braunerhjelms kennel Sandemar blev 1969 inkörsporten till Märtas livslånga engagemang i hundvärlden. Tillsammans med Ulla Britt Karlmann följde 20 års framgångsrik uppfödning under kennelnamnet Combine som valdes utifrån målet att kombinera en tilltalande exteriör med rasens funktion som apportör. SJ Ch SU Ch Combine Caroline är beviset för att det lyckades.

Engagemang för spaniel och retriever

Märta engagerade sig tidigt i Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, först i Östra avdelningens styrelse från tidigt 70-tal för att senare bli ledamot av huvudstyrelsen. Märta var SSRKs sekreterare under 8 år och mellan åren 1993-1995 var hon föreningens ordförande. Märta var hedersledamot i såväl SSRK som Golden Retrieverklubben.

Inledningsvis var hon engagerad i utställningsverksamheten där hon bland annat var med och startade upp de legendariska utställningarna på Skokloster och SSRKs första Club Show.

Var med och bildade SKKs Avelskommitté

Märtas främsta insats i SSRK var att utveckla avelsrådgivningen i rasklubbarna. Hennes vision, som var att avelsrådet skulle samla in och förmedla kunskap till uppfödare istället för att som då enbart föreslå tikägare lämpliga täckhundar, blev vägledande för framtiden. Hennes framsynthet, samarbetsförmåga och pedagogiska kunskaper bidrog till att Svenska Kennelklubben, SKK, bildade Avelskommittén efter en motion från SSRK 1987. En kommitté där Märta var en självklar ledamot i mer än 20 år.

I Avelskommittén arbetade Märta för att en ny typ av Hälsoprogram utvecklades i samarbete med ras- och specialklubbar där nivån på bekämpningen av sjukdomar skulle anpassas till hälsoläget i rasen. Märtas förmåga att lyssna gjorde henne till en uppskattad mentor för många av Avelskommitténs nya ledamöter. Hennes engagemang att utveckla avelsarbetet var till stor hjälp för många numerärt små raser, inte minst för vit herdehund och hälleforshund när dessa skulle börja registreras i SKK.

För sitt arbete inom Svenska Kennelklubbens organisation utsågs Märta till hedersledamot 2003.

Svenska Kynologiska Akademins sekreterare

Efter tiden i Avelskomittén togs Märtas litterära intresse och kompetens tillvara i Svenska Kynologiska Akademin från dess bildande 2004 fram till 2017 då hon lämnade akademin. Hon tilldelades Svenska Kynologiska Akademins hedersutmärkelse vid Kennelfullmäktige 2017 då hon 90 år gammal också höll sitt mycket uppskattade avskedstal.

Hon avslutade sitt tal med att säga att "allting har ett slut" och uttrycka sin tacksamhet över vad åren i SKK organisationen betytt för henne och varit en så viktig del av hennes liv.

Vi är många som kommer att sakna Märta som vän men främst går våra tankar till Märtas söner med familjer.