Vad har hänt sedan Kennelfullmäktige?

Nyheter
Om SKK

I september i år är det dags för Kennelfullmäktige. Nu kan du ta del av hur centralstyrelsen och kansliet arbetat med de motioner som behandlades förra gången och även om det arbete som har präglat Svenska Kennelklubbens verksamhet hittills den här verksamhetsperioden.

Samojed
Foto: Måns Engelbrektsson

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer. Efter varje Kennelfullmäktige pågår ett gediget arbete utifrån verksamhetsplanen och de motioner och propositioner som bifallits, besvarats eller återremitterats. Delrapporten visar delar av det arbete som skett sedan senaste KF. 

Tre punkter ur deltidsrapporten

Djursjukvården och försäkringsmarknaden

Svenska Kennelklubben, SKK, har som inställning att hundägare ska ha ett rimligt avstånd till akutvård för sin hund alla årets dagar och timmar, där relevanta försäkringar till rimliga priser är av vikt för att ha en fortsatt hög försäkringsgrad för hundar i Sverige. SKKs vd deltog under 2022 i panelsamtal under Almedalsveckan för att lyfta frågan och deltar även återkommande, tillsammans med vår ordförande, i rundabordssamtal med företrädare för de stora vårdgivarna och försäkringsbolagen.

Arbetet med hundars hälsa

Sedan senaste KF har det arbetats intensivt för att tillsammans med uppfödare, ras- och specialklubbar hitta metoder för att komma tillrätta med de problem som finns kopplade till utseende och exteriör inom vissa raser. Raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops kan sedan slutet av januari testas enligt metoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S. Det har även fokuserats på genetisk variation, exempelvis genomfördes årets mycket välbesökta avelskonferens med fokus på frågan om att bibehålla den genetiska variationen hos våra rashundar.

SKK i framtiden?

Under verksamhetsperioden har SKK bedrivit ett visionsarbete – SKK 2030 – med målet att identifiera en vision för SKK som i större utsträckning kan ge verksamheten en röd tråd över tid. Projektet befinner sig för närvarande i den avslutande fasen av arbetet och remissbehandling av ett förslag till vision och strategier kan förväntas under våren 2023. Vi vill tacka alla medlemmar som besökte vår Sverigeturné där vi på 21 orter fick möjlighet att träffa SKKs medlemmar för att diskutera SKKs framtid!


Läs mer om samtliga motioner i delrapporten och lär dig mer om vad Svenska Kennelklubben arbetat med hittills den här verksamhetsperioden