Hemställan till landsbygdsministern

Nyheter
Om SKK

Vi inom Svenska Kennelklubben ser, med anledning av Renmarksutredningen, med oro på hur vår verksamhet riskerar att avgränsas allt mer i framtiden när konkurrensen om mark blir allt större.

Foto: Susanne Enochsson

Det här var en oro som framfördes av våra bruks- och jakthundsklubbar med flera, bland annat under den turné vi gjorde i samband med visionsarbetet.

Att samsas är vägen framåt

I den här andan har Svenska Kennelklubben idag gjort en hemställan till landsbygdsministern kopplad till den renmarksutredning som pågår. Vi vill värna den svenska traditionen att kunna samsas om våra naturresurser i Sverige, en tradition som på många sätt är unik, i och med vår allemansrätt. Vi menar att den bästa vägen framåt är om vi även i fortsättningen kan fortsätta att samsas i Sverige.

Läs hemställan i sin helhet