Utredningsförslag riskerar att göra Sveriges hundägare till lagbrytare

Nyheter
Om SKK

Sveriges hundägare kan tvingas att bli lagbrytare om förslaget att ändra statens åtagande från att tillhandahålla veterinärvård till att ge ”veterinär service” går igenom.

Foto: Lotta Bengtsson

Det skriver Svenska Kennelklubben i sitt remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet gällande utredningen Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård.

Våra medlemmar har under många år med oro noterat den sjunkande tillgången till veterinärvård och de skenande kostnaderna för djursjukvård och veterinärvårdsförsäkringar. Enligt djurskyddslagens 4 kap. 1 § är djurägare skyldiga att se till att ett skadat eller sjukt djur snarast får nödvändig vård eller avlivas. Då är det en förutsättning att det finns veterinärvård att tillgå.

Mindre ansvar på staten och mer ansvar på privata aktörer

I dagsläget har staten ansvar att ge veterinärvård oavsett tidpunkt på dygnet i de fall det finns djurskyddsskäl, något utredningen vill reducera till en skyldighet att under nattetid ge ”veterinär service” på telefon, dock endast för lantbrukets djur. Sällskapsdjur ska enligt utredningen vara hänvisade till de privata alternativ som finns.

– Vi har redan idag en bristfällig tillgång till akutvård i stora delar av landet och att i detta läge föra fram ett förslag som i än högre grad överger smådjuren är mycket provocerande. Min tolkning av förslaget är att veterinärbristen bland annat ska lösas genom att nedprioritera smådjursägarnas möjlighet till adekvat hjälp i akuta situationer. Förslaget lämnar svenska hundägare och uppfödare skyddslösa. Våra medlemmar vill ta ansvar för att deras hundar får vård i akuta situationer och det finns det dessutom lagkrav på. Det går inte ihop, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Läs mer:

Pressrelease

Remissvar