Hundrelaterade skador och vägen framåt

Nyheter

Regeringens utredning av myndighetsarbetet för att skydda hundar, hundägare och allmänheten från hundrelaterade attacker är ett högst aktuellt ämne. Läs mer om vad Thomas Uneholt, ordförande i Svenska Kennelklubben, har att säga om saken.

Två hundar som vilar i gräset
Foto: Celia Öhman

Vill regeringen verkligen ha stopp på hundattackerna? Det hoppas vi verkligen, för det vill vi, men då är inte populistiska quick-fix lösningar att rekommendera. För precis som Fredrik Steen säger i inslaget skulle endast en liten andel av hundbetten försvinna om man förbjöd vissa specifika hundraser.

För att komma åt problemet krävs en seriös genomgång av vad statistiken visar och vad forskningen säger. Om ett förbud mot vissa hundraser i land efter land visar att det inte är lösningen för att få ned hundbetten, varför skulle det då vara lösningen i Sverige? Man kommer osökt att tänka på talesättet om definitionen av galenskap.

Det första problemet som en lösning ska fokusera på är de oseriösa uppfödarna, som av okunskap eller med flit, blandar mentala egenskaper som skapar en ohållbar cocktail. Fredrik Steen har ett intressant förslag till våra beslutsfattare i inslaget om hur dessa kan stoppas.

Problem två är de oseriösa hundägarna, de som har hund av fel anledning eller helt enkelt är fullkomligt olämpliga. I uppdraget till Statskontoret är det länsstyrelsernas och polismyndighetens arbete som ska utredas. Det är mycket viktigt att fokus INTE flyttas från myndigheternas avgörande arbete, bara för att media lyckades pressa landsbygdsministern till att nämna hundrasförbud.

Vi som finns inom SKK vet att rasklubbarna för american staffordshire terrier och staffordshire bullerrier har prioriterat arbetet med mentalitet och att dessa hundraser är två av ganska få som redan har en BPH 500-analys. Vi som träffar dessa hundar på utställningar och andra evenemang vet att de inte utmärker sig på något sätt jämfört med andra hundar.

Vi vet också att de hundar som figurerar i rubriker sällan brukar återfinnas i våra register. Det är därför djupt orättvist att våra uppfödare och hundägare ska behöva bära hundhuvudet för vad andra ställer till med och inget vi kommer att låta passera stillatigande.

Thomas Uneholt, Ordf. SKK

Läs mer:

Hundcoachen Fredrik Steen om förbud mot vissa raser