Översyn av skyddet mot hundrelaterade skador

Nyheter
Om SKK Äga hund

Svenska Kennelklubben välkomnar regeringens uppdrag till Statskontoret att utvärdera myndighetsarbetet för att skydda hundar, hundägare och allmänheten från att utsättas för (andra) hundars attacker.

Hund med ägare
Foto: Anders Johansson

Särskilt positivt är att regeringen lägger ansvaret för att attackerna sker hos ägarna till de bitande hundarna, i stället för att skuldbelägga hunden eller rent av en hel hundras. 

Analys av myndighetsarbetet

Regeringen ger Statskontoret i uppgift att analysera om länsstyrelserna och Polismyndigheten har de rätta förutsättningarna för sitt arbete, om uppgiftsfördelningen mellan dem fungerar, om de har rätt befogenheter, om de kan arbeta effektivt och om lagstiftningen som styr arbetet fungerar bra. Vid behov kan Statskontoret lämna förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2024.

Ansvaret ska ligga där det hör hemma

- Skötsamma hundägare ska inte behöva vara oroliga för att deras hundar ska bli attackerade av hundar som ägarna inte har kontroll över. Det skötsamma hundsverige ska heller inte behöva bära hundhuvudet för de ägare som inte tar ansvar för sina hundar, därför är vi väldigt glada att regeringen lägger ansvaret där det hör hemma, på hundägare som inte sköter sig, säger Svenska Kennelklubbens ordförande Thomas Uneholt.

Svenska Kennelklubben, SKK, vill samtidigt påpeka att det är relativt vanligt att hundar i koppel gör utfall mot andra hundar när de tycker att den andra hunden kommer för nära och att detta inte behöver vara ett tecken på aggressivitet utan kan ha andra bakomliggande orsaker. SKKs uttalande gäller hundar som visat aggressiva tendenser mot andra hundar och/eller människor och där ägarna låter dem hamna i situationer där de kan göra skada.