Vi måste värna om förtroendet att få jaga fritt under ansvar

Nyheter
Aktiv med hund Om SKK

Svenska Kennelklubbens policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt antogs av kennelfullmäktiga i oktober 2015. Policyn uttrycker SKKs inställning till och är ett rättesnöre vad gäller ansvaret för jakthundar och för viltet, samt understryker vilken viktig roll jaktproven spelar för aveln.

Hund i jaktväst
Foto: Ulrica Nykvist

Våra hundägande jägare gör varje år en viktigt naturvårdande insats och de svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar. För att få fortsätta att jaga så som det görs idag är det viktigt att vårda detta förtroende. I SKKs policy står det: vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och för jakten med hund i synnerhet.

I policyn står även: ur jaktetisk synpunkt ska hundens förmåga till samarbete och lydnad särskilt beaktas samt att hunden är mentalt stabil. Innan policyn antogs på kennelfullmäktige gick den på remiss till jakthundsklubbarna som fick komma med synpunkter.

Vi som har hund vet att en situation sällan är svart eller vit. Det är dock inte en argumentation som kan användas i ansvarsfrågan.  Som hundägare är vi alltid ansvariga för vad våra hundar gör. Som den största hundorganisationen i landet måste Svenska Kennelklubben ta ansvar för och arbeta för ansvarsfull hundhållning i harmoni med övriga samhället. Policyn för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt är ett led i det arbetet. Policyn gäller!

Det finns redan en hel del jaktskeptiker och kritik mot jakt är ett tacksamt ämne för rubriksättare. Om jägarnas och jakthundsfolkets sätt att agera ifrågasätts av omvärlden riskerar vi på längre sikt inskränkningar i lagen. Det gör att den frihet jägare har idag kan begränsas. Det är inget vi vill och vi tror inte heller att det är något våra jägare vill.

För en hundägare vars hund blir attackerad spelar det ingen roll hur och av vem det sker, det är alltid ett trauma för hundägaren och SKK är den första att beklaga när det sker. Vi måste alla gemensamt arbeta för att det inte händer och vara medvetna om att vi gemensamt kan få betala priset om vi förlorar förtroendet från samhället.

SKKs jaktpolicy