Delbetänkande från Renmarkskommittén oroar

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubben, SKK, ser med oro på det budskap som framförs i delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland som Renmarkskommittén överlämnar till regeringen idag. Detta då den föreslagna skissen för kommitténs fortsatta arbete utgår från principerna i den så kallade Girjasdomen.

Jakthund
Foto: Paulina Eriksson

Delbetänkandet förslår att staten via länsstyrelserna tills vidare ska fortsätta att upplåta småviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Det gäller dock bara till dess att uppdraget slutredovisas vilket enligt direktivet ska ske senast den 20 maj 2025. Renmarkskommitténs ordförande Eric M. Runesson, ledamot av Högsta domstolen, skriver redan nu på Dagens Nyheters debattsida att Girjasdomen sannolikt innebär att Lapplands samebyar har rätt att bestämma över småviltsjakt och fiske och annan verksamhet som berör hundägare på sina områden. 

Viktigt att allas intressen beaktas

Svenska Kennelklubben har tidigare uttryckt oro för att Renmarkskommittén ska fatta ett beslut som ensidigt gynnar en part, medan andra medborgares intressen inte beaktas alls. Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 en dom som gav samebyn Girjas exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt byområde med hänvisning till urminnes hävd. 

– Vi är oroliga att våra medlemmars tillgång till naturen ska begränsas. En stor del av våra medlemmar bor och verkar inom de aktuella områdena, därutöver tillkommer alla de som årligen tillbringar tid, med eller utan hund, i vår fjällvärld. Om resultatet blir i enlighet med Girjasdomens utfall äventyras träning, avelsprov och småviltsjakt med i hund i renbetesland, säger Kees de Jong. 

Oenighet i Renmarkskommittén

Svenska Kennelklubben noterar att Renmarkskommittén dock inte är enig och ledamöterna för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna stödjer inte förslaget i delbetänkandet. SKK ska nu läsa delbetänkandet noga, säger Kees de Jong.