Handlingar för årets Kennelfullmäktige

Nyheter
Om SKK

Årets Kennelfullmäktige som äger rum 22-24 september i Arlandastad, Stockholm, närmar sig. Nu finns föredragninslistorna för Kennelfullmäktige och Länksklubbsfullmäktige att läsa för den som är intresserad.

Slagklubba

Kennelfullmäktige, KF, hålls vartannat år och i år är det dags igen. Deltar gör representanter för de olika läns-, special- och verksamhetsklubbarna. Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas. I samband med Kennelfullmäktige hålls också Länsklubbsfullmäktige, LKF. LKF är länsklubbarnas högsta beslutande instans i ärenden som avser frågor som är gemensamma för länsklubbarna. 

Kennelfullmäktige

I år står ett trettiotal motioner på föredragningslistan, som samtliga ska beslutas om under KF. Utöver det har Centralstyrelsen även lagt till ett antal propositioner som bland annat handlar om stadgeändringar, avelsansvar och förändringar avseende Svenska Kennelklubbens, SKKs, disciplinära system. 

Länsklubbsfullmäktige

Till LKF har det i år inkommit en motion och en proposition. I föredragningslistan kan du även ta del av Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för gemensam länsklubbsverksamhet och för tidningarna Hundsport med bilagor. 

Nytt för i år

I år kommer den som är intresserad att kunna följa Kennelfullmäktige via en livesändning. Detta som ett led i att öka transparansen och att fler ska kunna se och följa hur SKKs högst beslutande organ, Kennelfullmäktige, fungerar.

Läs mer