Afrikansk svinpest utanför Fagersta

Nyheter
Aktiv med hund Äga hund

Afrikansk svinpest har konstaterats på vildsvin i Fagersta kommun i Västmanlands län. Viruset är mycket smittsamt och det är av stor vikt att smittspridningen begränsas.

Hundar kan inte själva bli sjuka av viruset men kan föra smittan vidare till andra platser. Viruset finns i alla kroppsvätskor från smittade vildsvin, exempelvis saliv, avföring eller blod.

Begränsa smittspridningen

Det är viktigt att vi alla tar ansvar att följa de restriktioner som finns, för att begränsa smittspridningen och inte störa viltet och få dem att lämna området.

Om du eller din hund varit i skog och mark i det området som räknas tillhöra den smittade zonen;

  • Desinficera dina skor och tvätta dina kläder om du ska använda dem snart igen. Man kan räkna med att virus på utrustning, kläder och skor som lämnas utan åtgärd inaktiveras inom två veckor.
  • Tvätta din hund ordentligt, även halsband eller annan utrustning som hunden haft på sig.

Mer information

Du kan hålla dig informerad på Jordbruksverkets hemsida som har uppdaterad information samlad, samt svar på vanliga frågor. Information finns även på Fagersta kommuns hemsida och hos Statens veterinärmedicinska anstalt. Du bör i första hand vända dig till någon av dessa för att få de senaste uppdateringarna och riktlinjerna angående den afrikanska svinpesten.

Jordbruksverket – information och restriktioner
Fagersta kommun – information från kommunen
Statens veterinärmedicinska anstalt – frågor och svar