Vad hände på Kennelfullmäktige?

Nyheter

Under den gångna helgen avhölls Kennelfullmäktige i Stockholm. Här valdes bland annat en ny ordförande och ett stort antal nya ledamöter till Centralstyrelsen.

På Kennelfullmäktige 2023 valdes en ny Centralstyrelse med totalt nio nya ledamöter inklusive en ny ordförande. Centralstyrelsen för de kommande två åren ser ut som följer:

Britt-Marie Dornell, ordförande
Eva Liljekvist-Borg, 1:e vice ordförande
Lars Ramberg, 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Eva Lejdbrandt
Bo Skalin
Jörgen Oinonen
Birgitta Bernhed
Tommy Sundell
Piia Nora

Suppleanter i tjänstgöringsordning

Gunnar Pettersson
Jeanette Börjesson
Karin Brostam Berglund
Annelie Hultman

Kennelfullmäktige valde även Disciplinnämnd, som fick en ny ordförande, samt revisorer och valberedning.

Utöver valen till förtroendeposter inom organisationen behandlades och godkändes SKKs verksamhet under 2021 och 2022, liksom planeringen för 2023 och 2024. Kennelfullmäktige antog även en långsiktig vision och strategier för SKK inför framtiden.  

Motioner och propositioner

Till årets Kennelfullmäktige hade det inkommit drygt  30 motioner och till det 11 propositioner som avhandlades under söndagens förhandlingar. I de flesta fall beslutade KF att bifalla Centralstyrelsens svar på motionen, ibland efter att CS och motionsställaren jämkat ihop sig. En hel del motioner drogs också tillbaka under eftermiddagen. 

Se Kennelfullmäktige 2023 i efterhand

För första gången direktsändes förhandlingarna, vilket beslutades med klar majoritet på en av de inledande punkterna. Om du är intresserad av att höra vad som beslutades kan du även ta del av Kennelfullmäktige 2023 i efterhand. Du hittar sändningarna på SKKs Youtube-kanal.