Afrikansk svinpest – vad gäller?

Nyheter
Om SKK

Nu har det gått en månad sedan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta. Jordbruksverket har tagit fram restriktioner som vi alla behöver följa för att inte störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan till andra områden, och för att vi inte ska sprida smittan vidare.

Jordbruksverkets hemsida uppdateras löpande med ny information och med förtydliganden av dessa restriktioner inklusive exempel på tillåtna respektive förbjudna aktiviteter. Hundtävling i skog och mark i den smittade zonen är exempel på förbjudna aktiviteter. Att träna och tävla på en etablerad tävlingsbana i den smittade zonen är ett exempel på tillåtna aktiviteter. Listan på dessa aktiviteter hittar du på Jordbruksverkets hemsida. 

Frågor och svar

Under Frågor och svar, längst ner på jordbruksverkets sida gällande svinpesten, hittar du exempel på vad som gäller kring sportaktiviteter på etablerad tävlingsbana i skog och mark, däribland vad som gäller på en brukshundklubb. Här hittar du även vad som gäller för de som bor i eller har vistats i den smittade zonen och vill delta på aktiviteter utanför denna.

För uppdaterad information kring vad som gäller hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida.