Fortsatt samarbete med Royal Canin

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har efter noga övervägande beslutat att fortsätta samarbetet med Royal Canin. I beslutet har Centralstyrelsen lutat sig tungt på uttalanden från Ukrainas Kennelunion.

Svenska Kennelklubben, SKK, har valt att hålla en strikt linje i förhållande till Ryssland och Belarus efter den ryska attacken på Ukraina. Viktigt har därför varit att fatta ett beslut som stöttar Ukraina. Därför valde SKK att inför Centralstyrelsens beslut inhämta Ukrainas Kennelunions inställning till samarbete med Royal Canin.

I sitt svar på en direkt fråga från SKK, skrev Ukrainas Kennelunion att man fortsätter samarbetet med Royal Canin i Ukraina eftersom bolaget är en ”viktig källa till humanitär hjälp för våra hundar och uppfödare”.

Beslutet gäller tills vidare.