Så vill vi få stopp på hundattacker

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubbens ordförande, Britt-Marie Dornell, är i helgen på MyDog i Göteborg. Ett av de stora samtalsämnena där är attacken på en liten pojke i Kortedala, av en lösspringande hund. Här kan du läsa Britt-Maries tankar om hur hundattackerna kan få ett stopp.

Britt-Marie Dornell, Ordförande i Svenska Kennelklubben

I helgen är jag och många andra hundälskare på MyDog i Göteborg. Ett av de stora samtalsämnena just nu är attacken på den sjuåriga pojken av en lösspringande hund. Det är naturligtvis en fruktansvärd händelse och våra tankar går till pojken och hans familj med förhoppning om att han ska lyckas ta sig igenom det här så bra som är möjligt.

Den här historien har många tragiska bottnar. Enligt rapporter i media har hunden flyttats runt mellan olika personer och orsakat skada på flera olika platser. Det här är självfallet motsatsen till ansvarsfullt hundägande och hundhållning. Friska hundar som får rätt förutsättningar och hanteras rätt beter sig inte så här. Mot bakgrund av vad hunden gjort är det lätt att glömma bort att mitt i allt det här finns en hund, en levande varelse som av allt att döma behandlats fel.

Det är också djupt frustrerande, framför allt för alla våra seriösa och ansvarsfulla uppfödare av american staffordshire terrier, att återigen behöva stå till svars för händelser som orsakas utanför den organiserade aveln inom SKK. Eller att återigen behöva förklara för media och allmänheten varför ett förbud mot renrasiga AST inte skulle ha förhindrat det som hände i Kortedala. Eller Robertsfors.

Från SKKs sida menar vi att om vi ska få bort hundar som attackerar människor och andra hundar, måste vi få bort de personer som orsakar problemen ur den här ekvationen. Nöjer vi oss med att konfiskera deras verktyg, skaffar de bara nya verktyg.

Vi ska inte ha oseriösa uppfödare i Sverige. Lagen är glasklar vad gäller avel på hundar som låter sin kampvilja gå ut över människor och andra hundar. Enligt ett förslag från EU-kommissionen vill politikerna lösa problemet med oseriös hundavel och hundsmuggling genom obligatorisk chippning, obligatoriska hundregister och registrering av hunduppfödare efter inspektion på plats och godkännande. Inget kontroversiellt om man är uppfödare inom SKK. För att systemet ska fungera måste det dock finnas någon form av kontinuerlig uppföljning.

Vi kan inte ha hundägare som struntar i att deras hundar orsakar stor skada på människor, djur eller egendom. Eller rent av ser det som en tillgång att hunden går att använda till att skrämma och hota med. Det ska inte vara en rättighet att ha hund! I nuläget kommer dock myndigheterna in alldeles för sent i processen. Ge dem befogenhet att gå in tidigare och låt polisen testa fler hundar.

Hunden i Kortedalafallet hade enligt media tidigare varit inblandad i attacker på barn och hade även dödat en annan hund. Händelserna kopplades inte samman eftersom hunden flyttats runt rent geografiskt mellan olika personer.

Statskontoret utreder just nu om länsstyrelserna och poliserna har rätt befogenheter och resurser att hantera hundar som ställer till skada på människor eller hundar. En av de saker som SKK lyfte i mötet med Statskontorets utredare var just att den här sortens information bör följa hunden, till exempel genom hundregistret. Det ska inte gå att smita från förelägganden om koppeltvång och munkorg.

Besluten måste även följas upp och missköter hundägaren sina förelägganden måste det få konsekvenser.

Det är dags att konsekvenserna hamnar där de hör hemma och inte hos dem som sköter sig och avlar för en bra mentalitet och hundar som ska fungera i samhället!

Britt-Marie Dornell
Ordförande i Svenska Kennelklubben