Med anledning av Kalla Faktas reportage

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubben har tagit del av det reportage som Kalla Fakta gjort om så kallade kamphundar. Reportaget väcker många känslor och frågor.

SKK har inget intresse av att ha oseriösa uppfödare inom organisationen. Uppfödare inom SKK föder upp hundar som ska fungera i samhället och här ser SKK det som självklart att våra uppfödare är seriösa vad gäller val av föräldrar, hur tiken har det under sin dräktighet, valpningen, socialisering av valparna m.m. och att de säljer valparna till lämpliga hundägare. Vi kommer dock att se över om vi behöver förstärka våra rutiner och hur vi från SKKs sida kan förbättra vår kommunikation.

Vi värnar att alla som är anslutna till SKK ska följa våra stadgar, regler och policys. Finns det tecken på behov att följa upp brister ser vi det som självklart att ge alla inblandade parter möjlighet att få ge sin syn på det inträffade innan någon form av beslut fattas. Vi kommer inte att föregå någon process genom att uttala oss om enskilda ärenden.

Vi vill dock passa på att upprepa det budskap vi framfört till politiker och myndigheter. För att komma tillrätta med problemet med hundattacker vill vi se:

  • Ett obligatorisk allmänt uppfödarregister, baserat på den modell som EU-kommissionen föreslagit med auktorisering av uppfödare efter inspektion. Dock utan de undantag som gör att en stor del av uppfödarna undantas från uppföljning. Vi menar att uppföljning är nödvändig för att registret ska göra nytta.
  • Att konsekvenserna för hundägarna blir mer kännbara om hunden ställer till skada till följd av överdriven aggressivitet eller överdriven kamplust. Lämpliga myndigheter måste få befogenhet och resurser att gå in tidigare. Låt polisen testa fler hundar och i ett tidigare skede. Återinför speciella hundenheter inom polisen i områden där behov särskilt finns.
  • Förelägganden om koppeltvång och/eller munkorgstvång ska kopplas till hunden, förslagsvis i Jordbruksverkets register via chipnumret. Det ska inte gå att flytta ifrån ett föreläggande. Förelägganden måste följas upp.