Vi vill ha en nollvision för hundattacker

Nyheter
Om SKK

Reglera hundaveln så att oseriösa uppfödare kan stoppas och gör konsekvenserna mer kännbara för hundägare som inte sköter sig.

Det är budskapet i den skrivelse som Svenska Kennelklubben lämnat till ledamöterna i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott med anledning av motion 2023/24:90 Förbud mot kamphundar. Det var också del av budskapet i SKKs remissvar gällande EU-kommissionens förslag till lagstiftning gällande hundars och katters välbefinnande samt deras spårbarhet.

– Vi vill ha ha en nollvision för hundars attacker på andra hundar och på människor. Det är våra medlemmars hundar som blir attackerade, skadade och tyvärr även ibland dödade. Då är ett hundrasförbud inte rätt väg att gå, det riskerar inte bara att bli djupt orättvist, det missar alla attacker som görs av andra hundar, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

För att uppnå en nollvision mot hundars attacker på andra hundar och på människor föreslår Svenska Kennelklubben därför:

  • Ett obligatorisk allmänt uppfödarregister, baserat på den modell som EU-kommissionen föreslagit med auktorisering av uppfödare efter inspektion. Dock utan de undantag som gör att en stor del av uppfödarna undantas från uppföljning. Vi menar att uppföljning är nödvändig för att registret ska göra nytta.
  • Att konsekvenserna för hundägarna blir mer kännbara om hunden ställer till skada till följd av överdriven aggressivitet eller överdriven kamplust. Lämpliga myndigheter måste få befogenhet och resurser att gå in tidigare. Låt polisen testa fler hundar och i ett tidigare skede. Återinför speciella hundenheter inom polisen i områden där behov särskilt finns.
  • Förelägganden om koppeltvång och/eller munkorgstvång ska kopplas till hunden, förslagsvis i Jordbruksverkets register via chipnumret. Det ska inte gå att flytta ifrån ett föreläggande. Förelägganden måste följas upp.

Läs mer

Skrivelse till Miljö- och jordbruksutskottet – med anledning av motion 2023/24:90