BSI nu även på svenska

Nyheter
Aktiv med hund Uppfödning

Tidigare i år släpptes det viktiga dokumentet BSI (tidigare kallad SRD) på engelska. Och för att underlätta för alla som kan påverka hundavel i Sverige finns nu en svensk översättning av dokumentet.

chihuahua
Foto: Sandra Karlsson

Dokumentet BSI identifierar riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem. BSI är ett kommenterande komplement till rasstandarden med målsättning att öka berörda parters medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd.

För dig som kan påverka aveln

Dokumentet BSI vänder sig till exteriördomare, uppfödare och hanhundsägare. Innehållet tar både upp generella hälso- och sundhetsaspekter som gäller för alla hundraser, samt mer rasspecifika detaljer som bör uppmärksammas. Texterna kompletteras med illustrationer.

Vi hoppas att detta ska leda till att mer uppmärksamhet riktas mot exteriöra och mentala överdrifter oavsett hundras och att dessa inte premieras på våra utställningar och i förlängningen inte heller används i avel.

Gemensamt för hela Norden

Sedan 2014 har de nordiska kennelklubbarna gemensamt arbetat för att motverka hundars exteriöra och mentala överdrifter och dokumentet BSI är därför gemensamt för alla nordiska länder. BSI omfattar alla rashundar, oavsett om de är listade eller inte i dokumentet.

BSI, Breed Specific Instructions, har tillämpats vid svenska hundutställningar sedan 2009 men kallades då för SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar.

Både på svenska och engelska

Dokumentet BSI är på engelska, men respektive land bestämmer själva om man vill översätta till annat språk. Vi är glada att nu kunna erbjuda dokumentet i sin helhet i en svensk översättning.

Här länken nedan hittar du BSI på svenska och engelska:

Breed Specific Instructions, BSI