Fredrik Bruno blir chef för Uppfödarservice

Nyheter
Om SKK Uppfödning

Fredrik Bruno har utsetts till chef för den nya avdelningen Uppfödarservice. Avdelningen skapas genom en sammanslagning av registreringsavdelningen och den juridiska avdelningen.

Fredrik Bruno, ny chef för Uppfödarservice.
Fotograf Måns Engelbrektsson

Fredrik Bruno arbetar i dagsläget vid Svenska Kennelklubbens stab med verksamhetsutveckling. Han är jurist och har en bakgrund på SKKs juridiska avdelning där han arbetat med föreningsfrågor och konsumenträtt. Efter en kort avstickare till Riksförbundet M Sveriges juridiska avdelning, rekryterades han i början av 2022 tillbaka till SKK.

Han har haft en central roll i genomförandet och uppföljningen av SKKs visionsarbete ”SKK 2030” som Centralstyrelsen initierade 2022.

– Jag är väldigt glad att Fredrik tackat ja till att leda Uppfödarservice. Fredrik är mycket väl insatt i organisationen och aktuella frågor och han har visat starka egenskaper att ta sig an att driva utveckling. Fredrik kommer, med stöd av övriga medarbetare inom uppfödarservice, både fortsätta att bedriva den verksamhet som idag ges från juridiska- och registreringsavdelningen, och även leda verksamheten inom avdelningen att ta nästa steg i vår utveckling, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Den nya avdelningen innebär att SKK utvecklar den rådgivningstjänst med namnet Uppfödarservice som skapades förra året. Rådgivningstjänsten bemannas av personal från olika avdelningar som i sitt arbete hanterar frågor relaterade till uppfödning. Genom att nu i stället samla alla som arbetar med service till uppfödarna på samma avdelning, skapas ännu bättre förutsättningar att utveckla både de tjänster som erbjuds i dagsläget och möjliga nya tjänster.

– Rollen som chef för uppfödarservice är en möjlighet för mig att omsätta det jag lärt mig i mina tidigare roller till praktisk nytta, tillsammans med medarbetare som jag vet har stor kompetens och brinnande engagemang för verksamheten. För mig personligen innebär det en möjlighet att ta nästa steg på en arbetsplats som jag trivs otroligt bra på, jag är stolt och glad över att få den här möjligheten, säger Fredrik Bruno.

Fredrik Bruno tillträder som chef för avdelningen Uppfödarservice 1 maj.