Ska bara rika personer ha råd att ha husdjur?

Nyheter
Äga hund

Ska bara välbärgade har råd att ha husdjur? Det undrar vi i en debattartikel, skriven tillsammans med SPF Seniorerna, som publicerats av Expressen.

Äldre kvinna sitter med en långhårig tax i famnen.
Fotograf Lotta Bengtsson

Att situationen med de höga djursjukvårdskostnaderna är ohållbar är inte ny och den har tydligt beskrivits i den artikelserie som Expressen nyligen publicerat. På senare tid har larmen duggat tätt om att de hundar som omhändertas är i sämre skick än tidigare, att folk förtvivlat ringer till Hundstallet för att lämna ifrån sig sin hund när de inte har råd med vård och att man tvingas till avlivning av ekonomiska skäl.

Från Hundskyddsfonden hos Stockholms Kennelklubb hör vi att de får väldigt många ansökningar om ekonomiskt bistånd för veterinärvårdskostnader.

Något måste göras nu och vi har i vår debattartikel därför försökt att komma med några förslag till lösningar som vi skickar med till vår regering.

  • Prissättningen måste bli mer transparent. Staten bör ta ansvar för en lista med referenspriser, på samma sätt som inom tandvården. Med ett referenspris i bakhuvudet kan djurägaren bättre förhandla med kliniken, jämföra och bedöma om det är motiverat för kliniken att ha högre priser, till exempel för att kliniken håller dygnetruntöppet.
  • Vård av djur är belagd med moms om 25 procent, till skillnad från den skattefinansierade vården av människor som till största delen är momsbefriad. Momsbefrielse även för djursjukvård skulle ge en signifikant sänkning av vårdkostnaden.
  • Konsumenttjänstlagen bör gälla för behandling av levande djur, vilket inte är fallet i dag. Det skulle öka konsumentskyddet genom att bland annat ge djurägare möjlighet att pröva ärenden i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och bättre möjligheter att opponera mot oskäliga priser. Både Konkurrensverket och Konsumentverket har tidigare rekommenderat en sådan utvidgning av lagen.

Läs mer

Debattartikel i Expressen