SKK välkomnar riksdagens nej till rasförbud

Nyheter

Svenska Kennelklubben, SKK, välkomnar att riksdagen igår röstade nej till riksdagsledamoten Fredrik Kärrholms motion att förbjuda vissa hundraser.

Svenska Kennelklubbens vd, Kees De Jong, sitter tillsammans med en holländsk herdehund utanför SKKs entré.
Fotograf Måns Engelbrektsson

– Vi är glada och tacksamma för att riksdagsledamöterna visat att de verkligen vill försöka lösa det komplexa problemet kring varför vissa hundar biter. Ingen hundägare ska i sitt grannskap behöva ha olämpliga hundägare vars hundar är farliga för sin omgivning – oavsett hundras eller om det är en blandras, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Riksdagsbeslutet var i enlighet med Miljö- och jordbruksutskottets förslag till beslut. Utskottets beslutsförslag är baserat på att Statskontoret nyligen lämnat en rapport kring brister i länsstyrelsernas och polisens hantering av hundar som attackerar andra hundar och även människor. Beredning av rapporten pågår i Regeringskansliet.

Bra förslag från Statskontoret

SKK har redan tidigare uttryckt stöd för de slutsatser och förslag som Statskontorets utredare lagt fram i sin rapport. De ligger i linje med våra egna förslag, bland annat att myndigheterna måste få resurser och befogenhet att gå in tidigare än idag samt att polisen ska testa fler hundar och i ett tidigare skede än idag. Det är tillfredställande att notera från Statskontorets rapport att ett regionöverskridande rapporteringssystem är under utveckling.

EU-kommissionen har även lagt fram ett förslag om auktorisering av hunduppfödare, vilket är något som SKK stödjer. Dock utan det undantag på upp till två kullar per år som EU-kommissionen föreslår. Vi menar att auktorisation från första kullen, och därmed möjlighet att stoppa uppfödning genom att dra tillbaka auktorisationen, är nödvändig för att komma åt oseriösa uppfödare och hundsmugglare.