Jaktetiken enar och engagerar

Nyheter
Aktiv med hund

Jaktprov och jaktetik blev årets snackisar när jakthundsklubbarna traditionsenligt sammanstrålade på Öster Malma i slutet av april.

Britt-Marie Dornell och Ewa Ekfeldt
Britt-Marie Dornell, ordförande i SKKs centralstyrelse, medverkade på konferensen. Här tillsammans med Ewa Ekfeldt från SKKs kansli.

Jaktetiken tycks alltid hamna i fokus när SKK-organisationens specialklubbar för jakthundsraser genomför sin årliga konferens. Kanske inte så konstigt? Dess betydelse går att skriva under på oavsett om hjärtat klappar för jakt med stående fågelhund på fjället, om ”favoritmusiken” är ett klingande drevskall eller om man vigt sitt liv till eftersök på skadat vilt.

Varför är etiken viktig?

Frågan ställdes av Johan Sonesson, ledamot i Jakthundskommittén, efter att han tagit plats i talarstolen. För viltet. För hunden. För jägare och hundförare. Och för samhällets acceptans.

– Lagen är kortfattad när det kommer till etiken. Det gör att ett stort ansvar vilar på alla oss som jagar med hund. Men hunden är också en nyckel till god jaktetik. Vid eftersök är den oersättlig, sa Johan.

Torkel Norling, nytt ansikte i jakthundskommittén men välkänd eftersöksjägare, tog vid.

– Det är viktigt att ha förståelse för varandras hundar! Olika hundtyper arbetar olika. Därför gäller det att använda rätt hund för situationen man står inför vid en jakt eller ett eftersök. Det kräver både kunskap och självkännedom, konstaterade Torkel.

Rätt hund för jakten

Den ständiga diskussionen kring hundar som driver klövvilt i hög hastighet väcktes givetvis i sammanhanget. Ett exempel är importerade hundraser vars jaktsätt i hemlandet inte är förenligt med vår svenska jaktlag eller syn på god jaktetik. 
Deltagarna lyfte även problem relaterat till när en hundtyp används till en annan form av jakt än den är ämnad för traditionellt. Jaktetiskt behöver det inte vara fel om hunden behärskar jaktformen, men jakttid för viltet behöver tas i beaktning och arbetet bör inte ses som avelsmeriterande.

Stöthundstest under arbete

En annan snackis är det stöthundstest som togs fram av Svenska Jägareförbundet men inte etablerades. Nu ska det cirka 30 år gamla regelverket dammas av med målsättningen att användas för att testa hundar.

– Tanken är att ta fram ett regelverk med utgångspunkt i det gamla dokumentet och samverka kring det ihop med Svenska Jägareförbundet och andra berörda organisationer, sa Gunnar Petersson, ordförande i SKKs jakthundskommitté.
Idén är att testet ska vara öppet för alla jakthundar, även oregistrerade, men inte ses som avelsmeriterande. Viktigt i sammanhanget är att inte förväxla begreppet stöthund, som testet ämnar avse, med stötande hund, som ska hålla sig nära föraren och inte förfölja vilt.

Mäta och värdera egenskaper

Det här med begrepp är också något på Jakthundskommitténs bord. Det är viktigt att vi använder dem lika. Inför kommande regelrevidering av jaktprovsreglerna fick klubbarna i uppgift att se över vilka begrep som förekommer i regelverken. Under Öster Malma-dagarna bjöd Avelskommittén även på en inspirerande föreläsning om att mäta och värdera jaktliga egenskaper. Speciellt tycktes Sofia Malm Perssons, genetiskt sakkunnig på SKKs kansli, inspel om att mäta egenskaper i intensitetsskalor snarare än betyg eller poäng väcka många tankar hos publiken.

Sofia Malm föreläser om att mäta och värdera jaktliga egenskaper