Egna avelsplaner viktigast för uppfödarnas valpbeslut

Nyheter
Uppfödning

Den egna avelsplaneringen och tillgänglighet till lämpliga föräldradjur är de viktigaste faktorerna när uppfödarna inom Svenska Kennelklubben, SKK, beslutar om de tänker ta en valpkull eller inte, visar en ny undersökning gjord av SKK. Efterfrågeläget spelar däremot en underordnad roll.

Valpar av rasen tysk schäferhund utforskar en grönskande äng.
Fotograf: Tina Johansson

Resultat från undersökningen

Av uppfödarna som deltog i undersökningen svarade 45 procent att de planerar att ta en kull i år medan 38 procent svarade nej. Antalet som fortfarande var osäkra landade på 17 procent. Undersökningen gjordes mellan den 21 och 29 maj och omfattar svar från 2 018 uppfödare.

Hela 65 procent av uppfödarna i gruppen som planerar att ta en kull under året, svarade att det viktiga för dem är att göra de kombinationer som uppfödaren har planerat för. Bland uppfödarna som inte tänker ta någon valpkull under året var bristen på lämpliga tikar det vanligaste svaret, det uppgavs av 40 procent i den gruppen. Brist på tid åberopades av 15 procent. Samma faktorer nämndes av de uppfödare som var osäkra.

Hunduppfödning är främst ett fritidsintresse

– Den stora efterfrågeökningen vi såg under pandemin gjorde att fokus hamnade väldigt mycket på valpar som business. Svaren i undersökningen visar snarare att för våra uppfödare är hunduppfödning främst ett fritidsintresse som ofta är del av ett större hundintresse. Det omfattar utställning, jakt eller andra hundsporter, säger Fredrik Bruno, chef för Svenska Kennelklubbens avdelning Uppfödarservice.

Efter en uppgång i antalet registrerade valpar under pandemin drog uppfödarna inom Svenska Kennelklubben förra året ned antalet uppfödda valpar till den lägsta nivån sedan åtminstone 1990. Eftersom hunduppfödning för de flesta SKK-uppfödarna är just en hobby, som sköts vid sidan av ett ordinarie arbete, passade många på att ta planerade kullar under pandemins hemarbete.

De flesta uppfödarna inom SKK har bara ett litet antal hundar i hemmet och nedgången förra året kan därför även ses mot bakgrund av ett mättat behov av tillväxt i många kennlar.

Kommentarer från uppfödarna

Bland kommentarerna var ofta förekommande skäl till att vänta med kull just ålder på tiken, behov av att meritera hundar först eller att uppfödaren nyligen haft en kull.

Fler uppfödare uppgav att de uppfattade efterfrågan som god än tvärtom men några tydliga trender för specifika hundraser kunde inte ses.