Nytt protokoll från Jakthundskommittén

Nyheter
Aktiv med hund

Jakthundskommittén, JhK, har haft sitt tredje möte för året. Under mötet beslutade kommittén bland annat om kommande förändringar i administreringen och registreringen av anlagstest i vildsvinshägn. Är du nyfiken på vad mer som stod på agendan? Läs mer i det senaste mötesprotokollet!

Läs bland annat om:

  • Ett obligatoriskt digitalt möte för samtliga domare som berörs av de etiska riktlinjerna vid utsättning av fågel för jakt och träning kommer att genomföras.
  • Jakthundskommittén önskar att det blir tydligare att de uppfödare som annonserar på Köpahund följer special- och rasklubbens riktlinjer. Kommittén kommer ta fram förslag till lösningar och presentera till produktägaren. 
  • JhK beslutade att anlagstest i vildsvinshägn ska administreras och registreras via SKK Start. En beställning till projektägaren skickas in.  

Läs hela protokollet

Jakthundskommittén 3-2024 (pdf)