Nytt protokoll från Kommittén för strategiskt arbete

Nyheter
Om SKK

Kommittén för strategiskt arbete, KSA, har haft sitt tredje möte för året. Där diskuterades bland annat det fortsatta arbetet med att ta fram ett ramverk för Svenska Kennelklubbens dokumentstruktur, policymall och riktlinjer för detsamma. Läs mer i det senaste mötesprotokollet.

Läs bland annat om:

  • Centralstyrelsen har beslutat enligt KSAs förslag gällande kommande dokumentstruktur för Svenska Kennelklubben. Arbetet fortsätter nu med framtagande av policymall som en del av det övergripande ramverket.

Läs hela protokollet

Kommittén för strategiskt arbete 3-2024 (pdf)