Nytt protokoll från Utbildningskommittén

Nyheter
Äga hund Aktiv med hund

På Utbildningskommitténs tredje möte för året avhandlades bland annat Studiefrämjandets aktiviteter under Hundens vecka 9–15 september. Läs mer om vilka ärenden som togs upp i mötesprotokollet!

Läs bland annat om:

  • De första ledarna för projektet RUNDAN nu är klara med sin utbildning.
  • Utbildningskommitténs arbetsgrupp "Engagera ideella" ska hålla en digital föreläsning den 29 augusti.

Läs hela protokollet

Utbildningskommittén, 3-2024 (pdf)