Staffordshire bullterrier får mentalindex

Nyheter
Aktiv med hund Uppfödning

Staffordshire bullterrier är nästa hundras på tur att erbjudas ett mentalindex av Svenska Kennelklubben, SKK. Syftet med ett mentalindex är att hjälpa uppfödarna att bättre kunna förutsäga nedärvning av mentala egenskaper.

Staffordshire bullterriervalp står på en pall.
Fotograf: Måns Engelbrektsson

– Hundars beteende beror på både arv och miljö vilket är en komplicerande faktor när uppfödaren vill säkerställa att avkommorna får just de mentala egenskaper som uppfödaren eftersträvar. Då är ett mentalindex ett bra redskap och det hjälper både den enskilde uppfödaren och rasklubben att sätta upp mål och strategier för aveln, säger Helena Frögéli, agronom och expert på hundars mentalitet vid Svenska Kennelklubbens avdelning Avel och hälsa.

Vad är mentalindex?

Ett mentalindex innehåller samlade data från hundens släktingar och ger därmed en tydligare bild av vilka mentala egenskaper som en hund kan förväntas nedärva till sina avkommor. Indexet är utvecklat av Svenska Kennelklubben i samarbete med Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För att en hundras ska vara aktuell för ett mentalindex krävs att minst 500 individer av hundrasen har genomfört mentalbeskrivningar.

Mentalindex kan antingen baseras på Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund, BPH, som är utvecklat av Svenska Kennelklubben eller på Mentalbeskrivning Hund, MH. MH är främst riktat mot brukshundar och hanteras av Svenska Brukshundklubben, som är den största specialklubben inom SKK. För att ett mentalindex ska bli verklighet måste dock även den berörda hundrasklubben vara villig att ta på sig det extra arbete som ett mentalindex innebär.

Uppfödarkårens roll och engagemang

– Vi har sedan 90-talet haft en väldigt aktiv uppfödarkår som mentalbeskrivit sina hundar flitigt, trots att det inte har varit ett krav för valpregistrering. Vi var en av de första raserna att nå 500 BPH-beskrivna hundar och har sedan dess uppvaktat SKK om att få använda våra siffror på ett mer aktivt sätt. Nu fick vi en öppning och det känns jätteskoj, säger Emma Josefsson som är ansvarig i Svenska Staffordshire Bull Terrierklubben för implementeringen av mentalindexet.

Allra först ut med att få ett mentalindex var collie som fick ett index baserat på MH redan 2012. 2018 startade arbetet med ett pilotprojekt för att skapa mentalindex baserat på BPH för rhodesian ridgeback, perro de agua español och nova scotia duck tolling retreiver. För närvarande pågår ett motsvarande projekt för att finslipa processen för mentalindex baserat på MH. Till det anmälde sig rasklubbarna för rottweiler, hovawart och briard.

Andra hundraser som har över 500 BPH-beskrivna individer och därmed uppfyller kriterierna för att få mentalindex är till exempel labrador retriever och american staffordshire terrier.

Kraven för att skapa index

Index är användbara för egenskaper som påverkas av många gener och miljön. SKK arbetar redan med HD- och ED-index vilket bidragit till att förbättra höftleds- och armbågsledsstatusen hos ett flertal hundraser. För att ett index ska kunna skapas krävs att det finns en standardiserad och kvalitetssäkrad mätmetod, till exempel HD-röntgen eller BPH/MH, och man måste ha känd härstamning på hundarna. Det måste också finnas många undersökta hundar med många släktingar och genetisk skillnad mellan de olika individerna.