Sex nya arrangörer av BPH

Nyheter
Aktiv med hund

Under sensommaren och hösten startar ytterligare sex auktoriserade arrangörer av Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund, BPH, upp sin verksamhet.

Labrador genomför momentet "överraskning" på BPH.
Fotograf: Åsa Lindholm

De nya arrangörerna fick sin auktorisation efter en godkänd testvecka som hölls strax efter midsommar. Då fick även åtta nya beskrivare sin auktorisation. Tidigare under våren har 20 nya testledare utbildats.

– Intresset för hundars mentalitet fortsätter att öka och bollen rullar faktiskt fortare än vad vi i många områden hinner med att erbjuda platser. Därför är det väldigt roligt att fler personer och klubbar anmäler sitt intresse och genomgår utbildning och examination för att få arrangera BPH, säger Helena Frögéli, agronom och ansvarig för mentalitetsområdet på Svenska Kennelklubbens avdelning Avel & hälsa.

Lyft under pandemin

Svenska Kennelklubben, SKK, startade upp BPH år 2012 men det stora lyftet kom i samband med pandemin när det mesta av SKKs verksamhet låg nere. BPH fick dock genomföras och alltfler uppfödare och hundägare fick upp ögonen för att meritera hundar genom att mentalbeskriva. 

Hundraser med 500 beskrivna hundar kan sedan få mentalindex, som kan användas som ett verktyg i avelsarbetet. Indexen skapas i samarbete med Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rekordmånga beskrivningar

Efterfrågan på BPH har fortsatt att öka även efter pandemin och förra året sattes ett nytt rekord med över 5 000 beskrivna hundar. Fram till den sista juni i år hade 2 322 hundar genomgått BPH jämfört med 2 306 under samma period förra året. I dagsläget erbjuds BPH hos 34 olika arrangörer runt om i landet.

De sex nya arrangörer som fått auktorisation att arrangera BPH är:

  • Gästriklands Kennelklubb
  • Hudiksvalls Brukshundklubb
  • Motala Brukshundklubb
  • Bokbacken Hund och Djurskola i Simlångsdalen utanför Halmstad
  • Hundalunda AB i skånska Anderslöv
  • Malleterv AB i Nyköping

Kontaktuppgifter på skk.se

De nya arrangörerna ska nu beställa och bygga banor innan de kan köra igång, vilket troligen blir någon gång under sensommaren eller hösten. Kontaktuppgifter läggs upp på SKKs hemsida så fort de finns tillgängliga.

Utöver BPH arrangerar även Svenska Brukshundklubben, som är den största specialklubben inom SKK, mentalbeskrivningar. Mentalbeskrivning Hund, MH, är främst riktad mot brukshundar medan BPH är utformad för att rikta sig mot alla hundraser.

Läs mer om BPH