Verksamhetsberättelser

I våra verksamhetsberättelser och årsredovisningar hittar du sammanställningar för åren som gått.

  • Verksamhetsberättelserna rymmer redogörelser för verksamheten, projekt och samarbeten och siffror för medlemsstatistik, verksamhet och ekonomi.
  • Årsredovisningarna innehåller främst den ekonomiska redovisningen för året.

Alla dokument