Protokoll från Svenska Kynologiska Akademin

Fyra gånger per år sammanträder Svenska Kynologiska Akademin. Om du är nyfiken på vad de beslutat och diskuterat kan du ta del av det i mötesprotokollen, från 2021 fram till idag.