Partnerprogram

Genom vårt partnerprogram får företag möjlighet att förstärka sitt varumärke, nå ut till våra medlemmar och dra nytta av den breda kunskap som finns inom Svenska Kennelklubben. Vilken nivå av partnerskap passar bäst för ert företag?

Tre hundvalpar tuggar på en träbit
Foto: Maria Stjärnström

Huvudpartner

Strategisk partner året runt vilket skapar ökad trovärdighet avseende hållbarhet och samhällsengagemang. Samarbetet bidrar till ömsesidig ökad kunskap, kompetens och förstärker er roll som samhällsbyggande aktör.  Branschexklusivitet.

Premiumpartner

Stödjer och associeras med SKK. Ökad kunskapsspridning till egna kunder för ökad lojalitet. Ges rätt att kontinuerligt kommunicera med SKK medlemmar och breda hundsverige. Samarbetet bidrar till både ökad preferens och en attraktiv arbetsgivare som stödjer det aktiva hundlivet.

Partner, hel- eller halvår

Bidra till medlemsnytta och fler medlemmar för SKK. Ser möjligheten att nå medlemmar och ökat värde genom löpande erbjudanden/rabatter på egna produkter och tjänster. Samarbetet används som plattform för kommunikation och positionering. Tillsammans driver vi aktiviteter för att öka lojalitet och försäljning.