Var är SKK år 2030?

Svenska Kennelklubbens, SKKs, Centralstyrelse uppmärksammade i början av 2022 behovet av att identifiera en långsiktig vision med syfte att tillåta SKK att arbeta mer strategiskt och proaktivt än tidigare. För att identifiera en framtidsvision för SKK har Centralstyrelsen genomfört ett visionsarbete i form av projektet ”SKK 2030”.

Kennelfullmäktige 2023 fattade beslut om att anta Centralstyrelsens förslag till vision för Svenska Kennelklubben, en vision som fått namnet ”Roligt enkelt och hållbart – för ett tryggt hundliv”.

Visionen pekar ut riktningen för organisationen på lång sikt och för att röra oss mot målet har vi formulerat tre strategier som i sin tur kommer att delas in i projekt och handlingsplaner av Centralstyrelsen. För att få kraft att genomföra de förändringar som krävs finns två stödstrategier, och därtill fem förhållningssätt som ska prägla arbetet. 

 • Vision: Roligt, enkelt och hållbart – för ett tryggt hundliv
  – Strategi: Ett tryggt hundliv
  – Strategi: Hundens plats i samhället
  – Strategi: En modern ideel organisation
 • Stödstrategi 1: Nya intäktskällor
 • Stödstrategi 2: Mer nytta genom teknikanvändning
 • Förhållningssätt:
  – Optimism och mod
  – Vänlighet och ett öppet sinne
  – Kunskapsdrivet och långsiktigt helhetstänk
  – Inkludering och respekt
  – Handlingskraft och transparens

Visionen för SKK har tagits fram med utgångspunkt i de förändringar som väntar i vår omvärld den kommande tioårsperioden och arbetet med att identifiera SKKs önskade utveckling har skett i samverkan med våra medlemmar och medlemsorganisationer.

För att kvalitetssäkra arbetet har Centralstyrelsen tagit hjälp av strategikonsulter från företaget Kairos Future.