Header
SKK hem

Bluetick coonhound

Ingår i grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Historik

Rasen är en variant av coonhound med USA som ursprung.

Användningsområde

Den är en drivande jakthund, vilken söker och markerar jaktbyte i träd. Rasen har förmåga att utstå bistra vintrar, liksom sommarhetta och den kan arbeta i svår terräng. Den används principiellt för att spåra och markera tvättbjörn i träd och den driver enbart efter vittring. Det karakteristiska modet gör också rasen lämpad för jakt på björn, puma, hjort och annat storvilt.

Hälsa

Eftersom rasen är numerärt liten i Sverige finns inga kända hälsoproblem.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen ska ha jämn, vänlig och utåtriktad mentalitet. Som drivande jakthund måste den kunna arbeta i nära kontakt med andra hundar. Individer kan vara reserverade men får aldrig vara skygga eller argsinta. Aggression mot människor eller andra hundar är oacceptabelt.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 63,5-68,5 cm och tikar 58-63,5 cm. Färgen är svartskinmel med tantecken. Där av rasens namn. Den ska ge ett kraftfullt, rörligt och alert intryck eftersom den är avsedd för att jaga storvilt.

Pälsvård

Den har en lättskött päls, vilken är kort och tät. Fäller normalt två gånger per år. Badas vid behov.

Övrigt

Rasen är relativt ovanlig i Sverige men är erkänd i de nordiska länderna och får där tävla i olika hundsporter samt delta på utställningar. Rasen är inte erkänd av FCI, den internationella sammanslutningen av kennelklubbar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.