Header
SKK hem

Norrbottenspets

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Rasen härstammar troligen från små lajkor som redan under förhistorisk tid fanns hos jägare på Nordkalotten. Dessa jaktspetsar skulle ge sin ägare tillgång till både föda och skinn från t.ex mård och hermelin. När skinnpriset rasade efter andra världskriget försvann intresset för rasen och den ansågs en tid som utdöd. Jägare i Norrbotten lyckades finna ett antal typiska individer och under 1960-talet säkerställdes rasens fortlevnad. 1967 erkändes rasen hos Svenska Kennelklubben och en ny rasstandard upprättades. Norrbottenspets är en av Sveriges nationalraser.

Användningsområde

Den används främst till skogsfågeljakt men den är fortfarande effektiv på annat vilt och den ställer även älg.

Hälsa

Norrbottenspets anses generellt vara mycket frisk. Ögonsjukdomarna katarakt och PRA förekommer. Epilepsi, höftledsdysplasi (HD), armbågsdysplasi (ED), patella luxation (lösa knäleder) och avsaknad av tänder förekommer också men i mycket liten skala.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är aktiv, modig och temperamentsfull. Den är skärpt, vänlig och självsäker. Den får inte vara nervös, skygg eller aggressiv. Den vill gärna ha mycket uppmärksamhet och trivs i familjens närvaro.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är ca 45 cm och tikar ca 42 cm. Pälsen består av två lager; ett undre fint och tätt lager bestående av underull och ett övre med täckhår som är hårt, kort och rakt. Färgen är ofta vit med gulröda eller rödbruna tecken.

Pälsvård

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Övrigt

Besök gärna rasklubbens webbplats för mer information.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.