Header
SKK hem

Treeing walker coonhound

Ingår i grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Historik

Hundrasen är en amerikansk jakthund och anses härstamma från engelsk foxhound. Rasen har registrerats sedan 1945 av United Kennel Club, UKC, och erkändes 2012 även av American Kennel Club, AKC.

Användningsområde

Den är en drivande jakthund, som söker och markerar jaktbyte i träd. I sitt hemland används rasen till att spåra och markera tvättbjörn och pungråttor i träd men även för jakt på björn, vildsvin och puma.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är en energisk jakthund, mycket väl anpassad för sitt ändamål som drivande jakthund. Den har ett kraftfullt skall och är en alert, aktiv och modig hund med stor vilja att arbeta

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 56-69 cm och tikar 51-63,5 cm. Rasen ska ge ett kraftfullt, rörligt och balanserat intryck. Färgen är trefärgad i olika kombinationer men vit, svart och tanfärg ska ingå.

Pälsvård

Pälsen är kort och slät samt lättskött. Badas vid behov.

Övrigt

Den första individen registrerades 2017 i Sverige. Rasen är erkänd i de nordiska länderna och får där tävla i olika hundsporter samt från 1 januari 2018 också delta på utställningar. Rasen är inte erkänd av FCI, den internationella sammanslutningen av kennelklubbar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.