Ordlista finska-svenska

Ordlista med finska ord översatta till svenska. Orden finns framförallt i Finska Kennelklubbens hunddatabas Koiranet.