SKKs uppfödarutbildning

Svenska Kennelklubben har tagit fram en uppfödarutbildning i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt.

Fyra valpar av rasen dvärgschnauzer

SKKs uppfödarutbildning är en sammanhängande utbildning som består av fyra övergripande delar.

De fyra övergripande delarna har nedanstående teman:

  • Hunduppfödning
  • Inför valpkullen
  • Valpkullen är här
  • Valparna flyttar

Dessa fyra delar är i sin tur indelade i flera avsnitt. Totalt omfattar hela utbildningen 15 träffar. Arrangerande klubb kan i viss mån välja kursupplägg (till exempel 1 gång/vecka, ett par helger, en gång i månaden och så vidare). Som deltagare anmäler man sig till hela utbildningen, det går inte att anmäla sig till de olika övergripande delarna separat.

Vem kan arrangera?

Utbildningen arrangeras av de klubbar i SKK-organisationen som har centralt utbildade och certifierade handledare. Det är endast centralt utbildade och certifierade handledare som har tillgång till utbildningsmaterialet och således endast dessa som kan hålla i utbildningen. Längst ner på sidan finns en länk till listan med de centralt utbildade och certifierade handledarna samt vilka klubbar de tillhör. 

Sedan januari 2016 har klubbarna kunnat arrangera studiecirklar i uppfödarutbildningen baserad på boken Hunduppfödning i teori och praktik. För närmare information hänvisas till respektive klubb.

OBS! Boken Hunduppfödning i teori och praktik har uppdaterats med anledning av nya föreskrifter från Jordbruksverket. De uppdaterade delarna kan du ladda ner fritt från vår dokumentbank.

Webbanner

Du som genomfört SKKs uppfödarutbildning kan ladda ner en webbanner som du kan placera på din hemsida eller sociala medier för att visa att du genomfört utbildningen. Klicka på bilden till vänster och spara ned den för att kunna använda den.

Hitta en klubb med certifierade handledare:

Lista certifierade handledare