200-analys för BPH

När 200 eller 500 hundar inom en hundras har gått BPH-banan görs en detaljerad sammanställning av resultatet. Dessa analyser beskriver rasens mentalitet och är värdefulla dokument för både uppfödare och klubbar.

hund får hjälp att komma åt godsaker i en burk under en BPH-beskrivning

För varje hund som deltar på BPH samlas information om de olika beteenden som kan ses inom den aktuella rasen. Beteendevariationen, det vill säga de beteenden olika hundarna visar under sina respektive BPH, är stor mellan raser men också inom raser. Vissa hundar gillar nya människor, andra gör det inte alls, några gillar att leka med föremål men inte ha dragkamp, ett antal hundar undersöker oförskräckt något som överraskar medan andra istället backar och försöker komma undan det som skrämmer.

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att när en ras har kommit upp i 200 beskrivna hundar ska ras- och specialklubben få en grundlig genomgång och analys av det samlade BPH-resultaten och den variation av beteenden som hundarna visar. Avsikten är att ge en helhetsbild av rasens BPH, inte att detaljstudera beteenden på individnivå.

Vilka hundraser har en BPH-analys? 

Om en hundras har en 200-analys eller 500-analys hittar du den under sektionen dokument på respektive ras i vår hundrasguide. 

Till hundrasguiden