Ansvarig utgivare

Svenska Kennelklubben har beviljats utgivningsbevis för skk.se. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

I korthet innebär det att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (till exempel tryckta tidningar, tv och radio). Det betyder bland annat att YGL är överordnad dataskyddsförordningen (GDPR) i de fall där GDPR strider mot yttrandefrihetsskyddet. Utgivningsbeviset är utfärdat av Myndigheten för radio och tv.

Kontakt

För frågor kring Svenska Kennelklubbens utgivningsbevis eller om du vill komma i kontakt med ansvarig utgivare, Kees de Jong.

Läs mer

Myndigheten för radio och tv – om utgivningsbevis