Agilitydiplom och championat

När du tävlar agility kan din hund erhålla diplom och championat baserat på sina tävlingsresultat.

Shetland sheepdog springer slalom på agilitytävling
Fotograf Måns Engelbrektsson

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat fyller du i den här blanketten och mejlar in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Championat inom agility

Agilitychampionat utdelas till hund registrerad i Svenska Kennelklubben eller erkänd utländsk kennelklubbs register.

Svenskt agilitychampionat, SE AgCh – tre certifikat i agilityklass III i Sverige.

Övergångsregel – för hund som före 1 januari 2017 erhållit tre certifikatresultat i officiell agilityklass III i Sverige och inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0 fel i officiell agilityklass III i Sverige efter 31 december 2016 för att erhålla SE AgCh.

Svenskt agilitychampionat hopp, SE Ag(hopp)Ch – tre certifikat i hoppklass III i Sverige.

Övergångsregel – för hund som före 1 januari 2017 erhållit tre certifikatresultat i officiell hoppklass III i Sverige och inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett resultat med 0 fel i officiell hoppklass III i Sverige efter 31 december 2016 för att erhålla SE Ag(hopp)Ch.

Nordiskt agilitychampionat, Nord AgCh – Godkänd agilitychampionat i tre av de nordiska länderna.

Nordiskt agilitychampionat hopp, Nord Ag(hopp)Ch – Godkänt agility hopp championat i tre av de nordiska länderna.

International Agility Champion, C.I.AG. – Två CACIAG, utdelade i två olika länder för två domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIAG. Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.

Ansök om titeln C.I.A.G

Diplom inom agility

Diplom inom agility kan delas ut till registrerad hund samt hund som har tävlingslicens. Endast svenska meriter kan ingå.

Agilitydiplom klass I, AgD I – fem uppflyttningsresultat i agilityklass I. En av meriterna ska vara erhållen efter 1 januari 2015.

Agilitydiplom klass II, AgD II – fem uppflyttningsresultat i agilityklass II.
En av meriterna ska vara erhållen efter 1 januari 2015.

Agilitydiplom klass III, AgD III – tre certifikatresultat i agilityklass III. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE AgCh.

Agility Hopp diplom klass I, AgHD I – fem uppflyttningsresultat i hoppklass I.
En av meriterna ska vara erhållen efter 1 januari 2015.

Agility Hopp diplom klass II, AgHD II– fem uppflyttningsresultat i hoppklass II.
En av meriterna ska vara erhållen efter 1 januari 2015.

Agility Hopp diplom klass III, AgHD III – tre certifikatresultat i hoppklass III.
Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE Ag(hopp)Ch.