Freestylediplom och championat

När du tävlar freestyle och heelwork to music kan din hund erhålla diplom och championat baserat på sina tävlingsresultat.

Fotograf Jenny Jurnelius

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat fyller du i den här blanketten och mejlar in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Championat inom freestyle och heelwork to music

Kan delas ut till hund som är registrerad i SKK eller som är registrerad i erkänd utländsk kennelklubbs register.

Svenskt freestylechampionat, SE FreeCh – tre certifikat erövrade i officiell freestyleklass III.

Övergångsregel – för hund som före 1 januari 2017 erhållit tre certifikatresultat i officiell freestyleklass III i Sverige och inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytterligare ett resultat i officiell freestyleklass III i Sverige efter 31 december 2016 för att erhålla SE FreeCh.

Svenskt heelwork to music-championat, SE HtMCh – tre certifikat erövrade i heelwork to music klass III i Sverige.

Övergångsregel – för hund som före 1 januari 2017 erhållit tre certifikatresultat i officiell heelwork to music klass III i Sverige och inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ytterligare ett certifikat i officiell heelwork to music klass III i Sverige efter 31 december 2016 för att erhålla SE HtMCh.

Nordiskt freestylechampionat, Nord FreeCh – godkänt freestylechampionat i tre av de nordiska länderna.

Nordiskt heelwork to music-championat, Nord HtMCh – godkänt heelwork to music championat i tre av de nordiska länderna.

International Freestyle Champion, C.I.D. (fs) – Tre CACID (fs) utdelade i tre olika länder. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACID (fs). 
Lägst good i kvalitetsbedömning på internationell utställning efter 15 månaders ålder i unghundsklass, bruks-/jaktglass, öppenklass eller championklass.

International Freestyle Champion, C.I.D (htm) – Tre CACID (htm) utdelade i tre olika länder. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACID (htm). 
Lägst good i kvalitetsbedömning på internationell utställning efter 15 månaders ålder i unghundsklass, bruks-/jaktglass, öppenklass eller championklass.

Diplom inom freestyle och heelwork to music

Diplom inom freestyle och heelwork to music kan delas ut till registrerad hund samt hund som har tävlingslicens. Endast svenska meriter kan ingå.

Freestylediplom klass I, FDI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.

Freestylediplom klass II, FDII – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass II.

Freestylediplom klass III, FDIII – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass III. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE FreeCh.

Heelwork to musicdiplom I, HtMI – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass I.

Heelwork to musicdiplom II, HtMII – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass II.

Heelwork to musicdiplom III, HtMIII – tre resultat med en snittpoäng om minst 75% i samtliga tre bedömningskategorier i klass III. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE FreeCh.