Lydnadsdiplom och championat

När du tävlar lydnad kan din hund erhålla diplom och championat baserat på sina tävlingsresultat.

Trefärgad border collie hoppar över hinder på lydnadstävling
Fotograf Jenny Jurnelius

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat fyller du i den här blanketten och mejlar in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Championat inom lydnad

Kan delas ut till hund som är registrerad i SKK eller som är registrerad i erkänd utländsk kennelklubbs register.

Svenskt lydnadschampionat, SE LCh – tre 1:a pris i klass 3 i Sverige.

Övergångsregler:

  •  Hund som före 1 januari 2017 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige kan tillgodoräkna sig dessa för ett SE LCh.
  • Hund som före 1 januari 2017 erhållit tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling i Sverige efter 31 december 2016 för att erhålla SE LCh.

Nordiskt lydnadschampionat, Nord LCh – godkänt lydnadschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Obedience Champion, C.I.OB. – Två CACIOB utdelade i två länder. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIOB.
Lägst Good i kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på internationell utställning.

Ansök om titeln C.I.OB.

Diplom inom lydnad

Diplom inom lydnad kan delas ut till registrerad hund samt hund som har tävlingslicens. Endast svenska meriter kan ingå.

Lydnadsdiplom startklass, LD Startklass – tre uppflyttningsresultat i startklass på lydnadstävling. Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit LP I.

Övergångsregel – Hund som före 1 januari 2017 erhållit ett eller två 1:a pris i klass I på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD Startklass.

Lydnadsdiplom klass 1, LD 1 – tre 1:a pris i klass 1 på lydnadstävling. Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit LP II.

Övergångsregel – Hund som före 1 januari 2017 erhållit ett eller två 1:a pris i klass II på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 1.

Lydnadsdiplom klass 2, LD 2 – tre 1:a pris i klass 2 på lydnadstävling. Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit LP III.

Övergångsregel – Hund som före 1 januari 2017 erhållit ett eller två 1:a pris i klass III på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 2.

Lydnadsdiplom klass 3, LD 3 – tre 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE LCh. Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit LP ELIT.

Övergångsregel – Hund som före 1 januari 2017 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 3.