Noseworkdiplom och championat

När du tävlar i nosework kan din hund erhålla diplom och championat baserat på sina tävlingsresultat.

Svart hund letar efter dofter. (nosework inomhussök)
Fotograf Sandra Charina Lundin

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat fyller du i den här blanketten och mejlar in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Championat inom nosework

Kan delas ut till hund som är registrerad i SKK eller som är registrerad i erkänd utländsk kennelklubbs register. 

Svenskt noseworkchampionat, SE NWCh – tre certifikat i nosework elit i Sverige.

Diplom inom nosework

Diplom inom nosework kan delas ut till registrerad hund samt hund som har tävlingslicens. Endast svenska meriter kan ingå.

Nose Work 1, NW 1 – tre diplom i NW1 TSM eller tre diplom i NW1 TEM behållare eller tre diplom i NW1 TEM fordon eller tre diplom i NW1 TEM utomhus eller NW1 TEM inomhus.

Nose Work 2, NW 2 – tre diplom i NW2 TSM eller tre diplom i NW2 TEM behållare eller tre diplom i NW2 TEM fordon eller tre diplom i NW2 TEM utomhus eller NW2 TEM inomhus.

Nose Work 3, NW 3 – tre diplom i NW3 TSM eller tre diplom i NW3 TEM behållare eller tre diplom i NW3 TEM fordon eller tre diplom i NW3 TEM utomhus eller NW3 TEM inomhus

Nose Work Elit, NW Elit – tre diplom i NW Elit. Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE NWCh.

Samtliga diplom som ingår i dessa beteckningar för nosework ska vara erhållna tidigast 1 januari 2022.