När din hund har gjort BPH

Grattis till din BPH-beskrivna hund! Visst var det spännande att se hur den reagerade i de olika momenten? Nu kan du ta del av hundens resultat i SKK Avelsdata och hänga upp den fina rosetten. Missade du fylla i enkäten om hundens vardagsbeteende innan BPH? Gör det nu!

Hund som gjort BPH tillsammans med sin ägare

Se resultaten i Avelsdata

När du och din hund gått BPH-banan får en sammanfattande beskrivning på plats, där beskrivaren redogör för de reaktioner din hund visat längs banan. Men under en BPH-beskrivning samlas betydligt mer information än så. Alla hundars BPH-resultat går att ta del av i vår e-tjänst Avelsdata

  1. Gå till vår kostnadsfria e-tjänst Avelsdata
  2. I menyn till vänster, klicka på "Hundar" och sedan "Sök/välj hundar"
  3. Välj ras och fyll i din hunds namn eller registreringsnummer
  4. Välj "BPH-diagram" i vänstermenyn

Vill du bättre förstå resultatet av BPH-beskrivningen? Läs:

Att tolka BPH-resultat - din guide (pdf)

BPH utförs på samma sätt för alla hundar, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra raser och hundar samt kunna göra utvärderingar. Alla BPH-beskrivna hundars resultat går att ta del av i Avelsdata.

De beteenderegistreringar som beskrivaren gör under ett BPH räknas samman till ett spindeldiagram. Diagrammet visar hundens reaktioner, men också medelvärdet för övriga beskrivna hundar i rasen. Du kan också jämföra din hund med de kullsyskon som deltagit på BPH. Är du uppfödare är det kanske statistiken över ett avelsdjurs BPH-beskrivna avkommor som lockar mest?

I protokollet för BPH anges hundens reaktioner under de olika momenten. Däremot görs ingen som helst värdering av vad som är bra eller mindre bra. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är special- och rasklubbens och uppfödarnas uppgift att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som är rätt eller fel.

Visa att din hund gjort BPH

Om din hund har "Genomförd BPH" kan du köpa den fina BPH-rosetten! Du kan också ladda hem ett märke, som visar att din hundar är beskriven, att visa på din hemsida eller sociala medier.

Ladda ner BPH-märken

Enkät om hundens beteende

I enkäten vill vi att hundens ägare, eller någon annan som känner hunden väl, beskriver hur hunden brukar agera i olika vardagliga situationer. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Hundens ras, namn och registreringsnummer ska anges, men du som fyller i enkäten är helt anonym.

Direkt till enkäten 

Enkäten är en del i utvärderingen av BPH, och görs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vår målsättning är att alla hundar som genomför BPH också beskrivs i enkäten, och det helst innan de går BPH-banan. Får du denna information efter att hunden genomfört BPH är vi ändå mycket tacksamma för att du tar dig tid att besvara frågorna. Lyckas vi med målsättningen, och får in många enkätsvar, kommer vi att lära oss mer om vad BPH säger om hundens typiska beteende. Det kommer att vara till stor nytta, inte minst för uppfödare och rasklubbar.