Regler för BPH

I den här broschyren finner du särskilda regler för Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH), exempelvis kring rätten att anordna BPH, anmälan, deltagande, protester med mera.