Spårprov för blodhund

Hundrasen blodhund är en utpräglad spårhund framavlad för just detta ändamål och det arrangeras särskilda spårprov för rasen. Provet är ett arbetsprov och det finns olika nivåer.

Blodhund som spårar på gräsmark intill skog

Vad är spårprov för blodhund?

Precis som i bruksgrenen "spår" är det en person som blodhunden ska spåra efter. I bruksgrenen ska hunden markera föremål under själva spårningen. Detta finns inte för blodhundar. Däremot ska hunden innan start nosa på en så kallad smeller. En smeller är ett tygföremål som spårläggaren, och ingen annan, har hållit i handen och som därför har fått personens karakteristiska doft. När hunden sedan spårat fram till slutet ska den även kunna identifiera spårläggaren i en grupp personer. Detta kallas id-spårning.

För vem?

Spårprov för blodhund är ett rasspecifikt prov och arrangeras för blodhundar.

Vill du veta mer?

Svenska Blodhundsklubben, SvBK, är ansvarig för spårprov för blodhund. Besök deras webbplats för mer information och aktuella regler.

Svenska Blodhundsklubben