Vallhundsprov

En vallhund är en ovärderlig hjälp för den som dagligen arbetar med flockar av får och nötkreatur. Det är därför viktigt att ta tillvara och utveckla egenskaper hos vallhundar.

Västgötaspets vallar kor

Vad är vallhundsprov?

Vallhundsprov är i första hand ett arbetsprov, men det arrangeras även tävlingar i vallning. Svenska Vallhundsklubben och Svenska Kroppsvallarklubben är ansvariga för tävlingsverksamheten i Sverige.

De olika vallhundsproven betraktas som ett arbetsprov för att testa hundarnas förmåga att valla får eller kor. Syftet är att ta till vara på och utveckla vallhundarnas bruksegenskaper till nytta för de som arbetar med får och nötkreatur. 

Hunden ska på förarens kommando valla en flock djur runt en särskild bana med grindar, fållor och stängsel. Prover innehåller flera olika moment där man ser hur hunden jobbar bland annat med att hämta, hålla ihop och driva flocken genom de olika hindren.

För vem?

De flesta vallhundsraser får delta på olika vallhundsprov och hunden ska vilja samarbeta med dig som förare men samtidigt vara självständig nog att våga röra sig ifrån dig och arbeta med de vallade djuren.

Vill du veta mer om vallhundsprov?

Svenska Vallhundsklubben, SVaK, är specialklubb för border collie och working kelpie. De har lokalklubbar runt om i landet som bland annat anordnar kurser och tävlingar på får och nöt.

Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV, är en avtalsansluten verksamhetsklubb med huvudansvar för provformerna vallanlagstest, vallarbetsprov och vallprov. Här får kroppsvallande raser delta.

Specialklubben för bearded collie, SBC, arrangerar rasspecifika vallanlagstest för bearded collie.

Det arrangeras tävlingar i olika svårighetsgrader runt om i landet samt svenska mästerskap för både får och nöt. Via länken nedan kan du som är medlem i Svenska Vallhundsklubben hitta kommande vallhundsprov.

Tävlingskalender för vallhundsprov

Vallhundspolicy

När du tränar och tävlar med ett annat djurslag är det viktigt att alltid prioritera djurets välfärd högst. Svenska Kennelklubben har tillsammand med organisationer och klubbar tagit fram en vallhundspolicy för att eftersträva att all vallningsträning med hund genomförs på ett korrekt sätt utifrån djurskyddsaspekten för de vallade djuren.

SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning med hund