Finsk stövare

Social, självständig och arbetsvillig jaktkamrat

Fakta

Rasgrupp
Grupp 6, Drivande hundar samt sök- och spårhundar
Ursprungsland/hemland
Finland
Hundtyp
Jakthund

Egenskaper

Aktivitet
Hög
Pälsvård
Lite
Storlek
Medelstor

Allmänt

Finsk stövare är en skalldrivande hund som används till jakt på hare och räv. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund eftersom den är en utpräglad jakthund. 

Om du funderar på finsk stövare:

  • Rasen är en jakthund som ska användas till jakt efter hare och räv.
  • Den ska jakttränas och rasklubben ser gärna att den startas på både jaktprov och utställning.
  • Välj valp efter jaktprovsmeriterade föräldrar.
  • När hunden har klarat av sin meritering och är fullt frisk, bör den ges möjlighet att delta i aveln.
  • Den ska under jaktsäsongen vistas i skogen och ges möjlighet att jaga, inte sitta i en hundgård eller lägenhet.

Köpa hund?

Hitta drömhunden som passar just dig och ditt liv. Kärlek, trygghet och kunskap på ett och samma ställe. Börja din resa med ett besök på Köpahund, där hittar du tusentals annonser och uppfödare.

Till Köpahund

Klubbar

  • Specialklubb

    Har huvudansvar för avelsfrågor, hälsoprogram, utställningar och provverksamhet för en eller flera raser. Har rösträtt vid Kennelfullmäktige. Har ofta rasklubbar anslutna till sig.

    Svenska Stövarklubben Bli medlem

Mer information

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 55–61 cm och för tikar 52–58 cm. Pälsen ska vara kort, rak och tät. Rasen är trefärgad: rödgul, svart och vit.

Skötsel

Pälsen är lättskött och badas vid behov.

Egenskaper och mentalitet

Finsk stövare är byggd för att klara de fysiska krav som ställs på en drivande hund. Den har normalt ett flytande drevsätt, med tätt och hörbart skall, som gör det möjligt för dess förare att följa drevets bukter, även i krävande terräng och väderförhållanden. Mentalt är rasen normalt tillgiven och mycket vänlig. I Sverige har man sedan 1980-talet bedrivit avelsgranskning av föräldradjur. Där har det framkommit att cirka 2–3 % har mentala problem. Problemen består i att hundarna är undvikande/blyga eller rastlösa.

Hälsa

Finsk stövare är generellt sett en frisk hundras. Höftledsdysplasi (HD) förekommer och rasen har hälsoprogram med krav på höftledsröntgade avelsdjur. I en del kullar har enstaka individer drabbats av epilepsi, ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelser till följd av skada på centrala nervsystemet) och hjärtmuskelinflammation. Rasen har i Sverige en mycket positiv inavelstrend. Kontakta rasklubbens avelsråd för mer information.

Historik

Förutom finska bondhundar fanns det flera europeiska stövarliknande hundar i Finland i början av 1800-talet. Man började målmedvetet avla rasen finsk stövare efter det att Finska Kennelklubben grundats 1889. Den första rasbeskrivningen fastställdes 1932. Avelsföreningar på olika håll i landet hade en märkbar betydelse för rasens utveckling. Korsningarna, som gjordes i början av 1900-talet, hjälpte också till att skapa den stam, från vilken den nutida finska stövaren härstammar.

Rasen har sitt fäste i Finland, men populationer finns i Sverige och Norge. Den är ovanlig utanför Norden. I Sverige har rasklubben arbetat med avelsgranskning sedan början av 1980-talet. Avkomman granskas efter en fastställd modell i en ålder 12-24 månader.

För uppfödare

Om du vill använda din hund till avel och/eller föda upp en kull, finns det saker du måste tänka på och planera före parning. För varje hundras finns det regler och rekommendationer, ibland är dessa unika för just denna hundras. Det är viktigt att du känner till vad som gäller. 

Läs vad som gäller och det redan innan parning

registreringsreglerna kan du läsa vad som gäller för just denna hundras för att kunna registrera valpar i SKKs register samt annan viktig information, ex våra grundregler.

I övrigt rekommenderar vi att du läser dokumenten som finns för hundrasen; rasspecifika avelstrategier, RAS, och övrig information som du hittar på denna sida.  

Värt att tänka på är att regelverken och rekommendationer uppdateras regelbundet, så håll dig uppdaterad inför varje parning.

Vanliga frågor och svar

Frågor om avel och uppfödning

Frågor om registrering

Kontakta oss vid frågor om uppfödning

Telefon: 08-795 33 55
E-post:
uppfodarservice@skk.se

Telefontid: vardagar 13–15