Tre nyheter i lagen om hundköp

Nyheter
Om SKK

Den nya konsumentköplagen är tänkt att träda i kraft den 1 maj. Här berättar vi om arbetet inför lagändringen och om de tre största förändringarna som väntar vid försäljning av hundar.

Foto: Lotta Bengtsson

Sedan nya EU-direktiv kom i juli 2019 har arbetet med en anpassad konsumentköplag pågått. Svenska Kennelklubben har förstås varit med och försökt påverka lagförslaget, i första hand för att undanta levande djur från konsumentköplagen och i andra hand för att anpassa det nya lagförslaget.

Samma lag kan inte gälla för hundar och kylskåp

Idag betraktas en hund som vilken vara som helst av konsumentköplagen. Det innebär att samma lag som gäller vid köp av till exempel ett kylskåp i en vitvaruaffär också gäller vid köp av en hund från en uppfödare.

Syftet är förstås att skydda konsumentens rättigheter, men tillsammans med flera andra aktörer har Svenska Kennelkubben hävdat att det är orimligt att ställa samma krav vid försäljning av hundar som man gör vid försäljning av kylskåp.

Djuranpassning eller flytt till köplagen

Djur som säljs mellan näringsidkare eller mellan konsumenter omfattas inte av konsumentköplagen utan säljs med stöd av köplagen. I ett remissvar till Justitiedepartementet i november 2020 föreslog Svenska Kennelklubben att köp av levande djur helt ska regleras i köplagen.

Men Svenska Kennelklubben lämnade också förslag på hur en ny konsumentköplag kunde anpassas för att fungera bättre vid försäljning av levande djur. Det har exempelvis handlat om att begränsa säljarens ansvar och se över tiden en köpare har på sig att påpeka fel på en vara.

Nyheter i konsumentköplagen väntas i maj

Den 1 mars 2022 var det planerat att den nya konsumentköplagen skulle träda i kraft, men beslutet blev uppskjutet till den 30 mars vilket innebär att den 1 maj blir ny dag för ikraftträdandet. Då väntar troligtvis tre förändringar gällande köp av levande djur:

  • Ett förslag i den nya konsumentköplagen är att införa en undersökningsplikt för konsumenten vid köp av dyrare levande djur. Det tros kunna motverka brustna förväntningar i efterhand.
  • Ett annat förslag är att vid köp av levande djur ska presumtionsregeln vid fel kunna avtalas bort. Det betyder att även för fel som visar sig inom sex månader efter köp blir det upp till konsumenten att bevisa att felet fanns redan vid leveransen, alltså så kallat dolt fel.
  • En tredje ändring är att säljaren blir ansvarig för transporter vid omleverans och avhjälpande, om dolt fel föreligger. Köparen behöver bara hålla djuret tillgängligt för säljaren, som ska ombesörja transporten.

Arbetet fortsätter

Fram till att beslut fattas och lagen tas i kraft fortsätter Svenska Kennelklubben sitt arbete med att påverka den kommande lagändringen. Senast med en debattartikel, tillsammans med flera andra aktörer, som publicerades på Svenska Dagbladets webbplats den 19 februari.

Så snart Riksdagen fattat beslut kommer Svenska Kennelklubben att se över alla överlåtelseavtal, eftersom de behöver anpassas efter den nya lagstiftningen.

Läs mer

Konsumentköplagen – vad gäller för hundar idag?
SKKs remissvar – handlingarna i sin helhet

Orimliga regler vid köp av levande djur – debattartikel