Remissförslag från SKK 2030

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubbens, SKK, visionsprojekt ”SKK 2030” har pågått sedan januari 2022 och SKKs Centralstyrelse har nu lämnat ett förslag till vision och strategier på remiss till organisationens klubbar.

SKK 2030

Det innebär att klubbarna nu har tre månader på sig att komma med synpunkter och idéer innan ett slutligt förslag ska läggs fram för Kennelfullmäktige i höst. Visionen som föreslås är: ”Roligt, enkelt och hållbart – för ett tryggt hundliv”.

Strategier för att nå visionen

För att arbeta mot visionen föreslår Centralstyrelsen tre huvudstrategier;

  • ”Ett tryggt hundliv”
  • ”Hundens plats i samhället”
  • ”En modern ideell organisation”.

Under strategierna finns ett antal åtgärder listade som är särskilt angelägna att adressera under strategiperioden.

Centralstyrelsen har dessutom formulerat två stödstrategier:

  • ”Nya intäktskällor"
  • ”Mer nytta genom teknikanvändning”

Stödstrategierna behövs för att få kraft att genomföra de huvudstrategier som ska ta SKK emot visionen.

En god inställning är vägen framåt

Förslaget innehåller också fem förhållningssätt som ska prägla genomförandet av strategierna:

  1. Optimism och mod
  2. Vänlighet och ett öppet sinne
  3. Kunskapsdrivet och långsiktigt helhetstänk
  4. Inkludering och respekt
  5. Handlingskraft och transparens

Vad kan jag göra som enskild medlem?

Du som enskild medlem är varmt välkommen att framföra dina idéer, förslag eller synpunkter via vår medlemsenkät. Synpunkter går att skicka in under hela remissperioden: 27 mars, till den 30 juni 2023.

Läs remissen i sin helhet